KATKA SANETRNÍKOVÁ

Katka je srdcem i duší Klubu Inspirace.

V rámci Klubu Inspirace se zabývá poradenstvím v oblasti výživy, vede jak skupinové kurzy snižování nadváhy, tak individuální výživové poradenství (více na www.poznejcojis.cz) , vede tzv. Fit cluby, cvičí s těhotnými či maminkami po porodu.

Mimo poradenství řeší účetní a organizační záležitosti uvnitř klubu a angažuje se v pořádání společenských, kulturních či podnikatelských aktivit (podnikatelské snídaně) vně klubu.

Její heslo: "Nic není nemožné, všechno máme pouze ve své hlavě."

Je to šťastná manželka a máma 3 dětí - Žanetky a dvojčat Anežky a Honzíka.

JARKA NĚMCOVÁ

Přes 10 let pracuje v sociální oblasti. Má zkušenosti se skupinovou prací a 
aktivizací osob s obtížným uplatněním na trhu práce. Vystudovala obor sociální práce s poradenským zaměřením, zajímá se o oblast personalistiky a pracovního poradenství. Absolvovala rekvalifikaci a složila státní zkoušku v oboru personalista.  

V Klubu Inspirace má na starosti semináře v sociálně-pracovní oblasti a vyhledávání příležitostí pro rozvoj organizace. Zajímá se o možnosti slaďování pracovního, osobního a rodinného života. Je otevřená pro všechny nové možnosti a příležitosti, jak rozvíjet potencionál každého z nás.

 „Došla jsem v životě do bodu, kdy jsem měla pocit, že plním pouze potřeby a přání ostatních lidí, ať už z rodiny, nebo z práce a zapomínám na sebe, na své potřeby a zájmy. Teprve díky Klubu Inspirace jsem pochopila, jak důležitá je společnost lidí, ve které se pohybujete, vzájemné sdílení a inspirace. A taky jak důležitá jsem já.“

Spolu s manželem se učí žít se třemi dětmi, Lukáškem a dvojčaty Klárkou a Markétkou.

EVA ANDERS

LUCKA VAŇKOVÁ