DĚTSKÁ SKUPINA
KROKODÝLEK

Dětská skupina
pro vaše nejmenší

Radost v písku - pískování obrázků a mandal.

Klub Inspirace, z.s. mohl dětskou skupinu Krokodýlek otevřít díky získání dotace z Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 111 na projekt Dětská skupina pro širokou veřejnost Krokodýlek (reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014398). Dětskou skupinu provozujeme v období 6.1.2020 - 30.6.2022.

Od 1.7.2022 pokračujeme dále jako dětská skupina díky podpoře MPSV.

Také díky podpoře a skvělé spolupráci s vedením bíloveckého gymnázia a podpoře Moravskoslezského kraje se nám podařilo najít a vybudovat prostory, které jsou vhodné pro nové zařízení určené dětem od 2 let. Toto zařízení doplňuje místní předškolní zařízení tím, že je zde možnost umístnit děti, které se díky kapacitnímu naplnění nedostaly do místních předškolních zařízení, a tím umožnit rodičům jejich návrat na trh práce.

Dětská skupina Krokodýlek je zapsána v evidenci dětských skupin při MPSV a je tedy vhodná pro děti od 2 do 6 let resp. do zahájení povinné školní docházky. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyku dítěte. Specializujeme se na děti ve věku 2 až 3 roky.

V naší dětské skupině muže být maximálně 12 dětí na 3 profesionální chůvy.  Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a ke specifickým potřebám každého z nich. O děti pečujeme na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě s rodiči dítěte.

Naším cílem je vytvořit místo, které obohatí každé dítě ve všech směrech jeho rozvoje.

 • Komplexní podávání zpráv o individuálním úspěchu
 • Individuální pozornost díky malému počtu dětí
 • Učební program s mimoškolní péčí
 • Pozitivní a nově vytvořené prostředí pro vaše dítě
 • Kvalifikovaný tým zaměstnanců

Partneři projektu

MĚSTO BÍLOVEC

Malý počet dětí

max. 12 dětí

Otevírací doba

7:00 - 16:00 h

Věk dětí

2 - 3 roky

Možnost výběru docházky

Individuální nebo měsíční

Zkušený personál

3 certifikované chůvy + vedoucí dětské skupiny

Vybraná strava

Jídlo vhodné pro danou věkovou skupinu

Pro koho jsme?

 • Pro děti od 24 měsíců (mladší děti po domluvě s personálem) do cca 3 max 4 let věku.
 • Pro děti s individuálními potřebami.
 • Pro děti, které se nedostaly do MŠ.
 • Pro děti rodičů, kteří se chtějí vrátit do zaměstnání.
 • Pro děti rodičů, kteří se přiklánějí k postupnému zvykání si na kolektiv dětí ještě před 3. rokem života.
 • Pro děti rodičů, kteří milují své děti, ale zároveň nechtějí přijít o svoji kariéru, na které dlouhá léta pracovali.
 • Pro rodiče, kteří jednoduše chtějí pohlídat dítě.