O KLUBU

Klub Inspirace je multifunkční vzdělávací a volnočasové centrum nacházející se v centru města Bílovec. Hlavní náplní klubu je zejména:

 • organizace volnočasových, sportovních, kulturních a společenských aktivit a akcí pro rodinu, děti, mládež a dospělé,
 • organizace a pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, workshopy, kurzy, konference) a informačních kampaní,
 • poskytování a zprostředkování poradenství, konzultací a odborných služeb,
 • organizace a pořádání net-workingových setkání za účelem rozvoje podnikání,
 • spolupráce s odbornou veřejností, veřejnou správou či podnikatelským sektorem,
 • provozování skupinového krátkodobého hlídání dětí cca od 1 do 4 let,
 • zajištění individuálního hlídání bez věkového omezení,
 • provozování internetových stránek na podporu aktivit spolku,
 • vydávání informačních a propagačních materiálů o činnosti spolku,
 • realizace dalších projektů k naplnění poslání spolku i v rámci partnerské spolupráce na projektech jiných subjektů
 • provozování dětské herny
 • provozování kavárny s dětským koutkem jako podpůrná aktivita výše uvedeného
 • krámek se zdravými a místními potravinami jako podpůrná činnost výše uvedeného