ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

Jméno a příjmení dítěte*
Věk dítěte*
Jméno a příjmení zákonného zástupce*
Datum požadovaného nástupu dítěte do miniškolky*
Očekávané dny docházky*
Telefon*
E-mailová adresa*