CENÍK

platný od 1.6.2020

Měsíční pravidelná docházka
4 a více dní v týdnu
1400 Kč/měsíc
Částečná pravidelná docházka
3 dny v týdnu
960 Kč/měsíc
Částečná pravidelná docházka
2 dny v týdnu
720 Kč/měsíc
Částečná pravidelná docházka
1 den v týdnu
400 Kč/měsíc
Individuální docházka
možná pouze v dny, kdy není naplněná kapacita
100 Kč/den
Stravné
přesnídávka, oběd, svačinka, pitný režim
60 Kč/den

Provozovatel si vyhrazuje právo dané ceny změnit dle aktuální situace.

Díky tomu, že je dětská skupina v evidenci DS u MPSV, máte za měsíce, kdy vaše dítě navštěvuje dětskou skupinu, nárok na daňovou slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení.

Potvrzení bude vydáváno na žádost rodiče vždy v lednu následující rok (tzn. nejdříve v lednu 2021 za rok 2020).