CENÍK

platný od 1.1.2023

Školkovné

2000 Kč/měsíc

Školkovné pro 3leté děti*

3400 Kč/měsíc

Jednorázový vstup

150 Kč/den

Stravné

70 Kč/den

*) vzhledem k pravidlům dotačního partnera, jsme nuceni mít pro 3leté děti (k 31.8. daného roku) téměř dvojnásobnou sazbu za školkovné, a to z důvodu 1,7normativu na dítě.

Provozovatel si vyhrazuje právo dané ceny změnit dle aktuální situace.

Díky tomu, že je dětská skupina v evidenci dětských skupin u MPSV, máte za měsíce, kdy vaše dítě navštěvuje dětskou skupinu, nárok na daňovou slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení.

Potvrzení bude vydáváno na žádost rodiče vždy v lednu následující rok (tzn. nejdříve v lednu 2023 za rok 2022).