CENÍK

platný od 1.9.2023

Školkovné pro děti do 3 let

Školkovné

2000 Kč/měsíc

Jednorázový vstup

150 Kč/den

Stravné

80 Kč/den

Školkovné pro děti nad 3 roky

Školkovné

6000 Kč/měsíc

Jednorázový vstup

450 Kč/den

Stravné

90 Kč/den

Vzhledem k pravidlům dotačního partnera, jsme nuceni mít pro 3leté děti (k 31.8. daného roku) zvýšit sazbu za školkovné, a to z důvodu sníženého normativu na dítě.

Provozovatel si vyhrazuje právo dané ceny změnit dle aktuální situace.

Díky tomu, že je dětská skupina v evidenci dětských skupin u MPSV, máte za měsíce, kdy vaše dítě navštěvuje dětskou skupinu, nárok na daňovou slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení.

Potvrzení bude vydáváno na žádost rodiče vždy v lednu následující rok (tzn. nejdříve v lednu 2024 za rok 2023).