CENÍK

Měsíční docházka
16 dní a více v měsíci
1200 Kč/měsíc
Individuální docházka
1 - 15 dní v měsíci
80 Kč/den
Stravné
přesnídávka, oběd, svačinka, pitný režim
50 Kč/den

Jelikož je naše dětská skupina Miniškolka Krokodýlek zapsána v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině u MPSV, mohou rodiče uplatnit ve zdaňovacím období daňové úlevy dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.