OTEVÍRÁME JIŽ 6.1.2020

MINIŠKOLKA
KROKODÝLEK

Dětská skupina
pro vaše nejmenší

Miniškolka Krokodýlek je dětská skupina zapsána v evidenci Dětských skupin pod MPSV a je vhodná pro děti od 2 do 6 ti let resp. do zahájení povinné školní docházky. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyku dítěte.

V naší dětské skupině muže být maximálně 12 dětí na 2 profesionální pečovatelky. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a ke specifickým potřebám každého z nich. O děti pečujeme na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě s rodiči dítěte.

Naším cílem je vytvořit místo, které obohatí každé dítě ve všech směrech jeho rozvoje.

 • Komplexní podávání zpráv o individuálním úspěchu
 • Individuální pozornost díky malému počtu dětí
 • Učební program s mimoškolní péčí
 • Pozitivní a nově vytvořené prostředí pro vaše dítě
 • Kvalifikovaný tým zaměstnanců

Malý počet dětí

max. 12 dětí

Otevírací doba

7:00 - 16:00 h

Věk dětí

2 - 6 let

Možnost výběru docházky

Individuální nebo měsíční

Zkušený personál

2 certifikované pečovatelky + vedoucí projektu

Vybraná strava

Jídlo vhodné pro danou věkovou skupinu

Pro koho jsme?

 • Pro děti od 24 měsíců do zahájení povinné školní docházky (mladší děti po domluvě s personálem)
 • Pro děti s individuálními potřebami.
 • Pro děti, které se nedostaly do MŠ.
 • Pro děti rodičů, kteří se chtějí vrátit do zaměstnání.
 • Pro děti rodičů, kteří se přiklánějí k postupnému zvykání si na kolektiv dětí ještě před 3. rokem života.
 • Pro děti rodičů, kteří milují své děti, ale zároveň nechtějí přijít o svoji kariéru, na které dlouhá léta pracovali.
 • Pro rodiče, kteří jednoduše chtějí pohlídat dítě.