PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LETNÍ ŠKOLKA

Jméno dítěte*
Příjmení dítěte*
Bydliště dítěte*
Rodné číslo dítěte*
Věk dítěte
Letní školka I. (20. - 24.7.)
Letní školka II. (10.8. - 14.8.)
Kontaktní e-mail*
Jméno zákonného zástupce*
Příjmení zákonného zástupce*
Ulice*
Město*
PSČ*
Telefon zákonného zástupce*
Jméno a příjmení sourozence
Bude hrazeno z firemních benefitů?