SKOTAČENÍ BATOLÁTEK

Program je zaměřen na rozvoj pohybových schopností dětí za pomoci říkanek a písniček.

S dětmi se přivítáme básničkou, zaskáčeme si, zaběháme, pocvičíme na hudbu, prolezeme opičí dráhu, poté se uvolníme.

Lekce je na cca 25- 30 min, déle děti neudrží pozornost.

Poté je k dispozici volná hra v koutku.

Dítě uvítá možnost pravidelného kontaktu s ostatními dětmi a vy nasbíráte spousty nových podnětů pro hry a cvičení při rodinných hrách. Dítě cvičí z počátku s pomocí dospělého a postupně se učí cviky provádět samo. Je to zároveň výborná příprava na pobyt ve školce.

Když je dítě stydlivé, plaché (může tento stav trvat i po dvou nebo třech návštěvách), nelamte si s tím hlavu. Děti se naučí spoustě věcí při pouhém pozorování - však ony se přidají nebo budou cvičit s vámi doma v soukromí!

Doporučený věk: 1 - 3 roky (chodící děti)

Cena 1 lekce 50 Kč.

Cvičí se každý čtvrtek od 16 h.