LOGOHRANÍ

Pro děti 4 – 7 let
pod vedením logopedické preventistky

Zaměříme se na:

  • rozvoj řeči a komunikačních schopností
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • zrakovou a sluchovou percepci
  • artikulační cvičení
  • rozvoj sociálních dovedností díky kolektivní péči.

Vše je učeno formou hry.

Cena 50 Kč za lekci (40 Kč pro členy klubu)

Rezervaci na lekci provádějte prosím zde.