PARKOUR

1) Co to vlastně je parkour?

Parkour je poměrně mladou sportovní disciplínou, která vznikla na přelomu 80. a 90. let ve Francii, konkrétně na předměstí Paříže. Za zakladatele parkouru se považuje skupina Yamakasi, jejichž členové dnes mají již přes 40 let a stále se parkouru aktivně věnují. Cílem parkouru je naučit se překonávat překážky – a to jak fyzické, tak i ty psychické, které nás často brzdí daleko více. V praxi se tedy parkourový pohyb skládá z různých přeskoků, proskoků, výlezů, podlezů či otoček. Nedílnou součástí parkouru je i fyzický trénink a filozofická část, ve které se klade důraz na neustále sebezdokonalování, disciplínu a taky na několik parkourových hodnot, jako je např. „Buď silný, abys mohl být užitečný“ či „We start together, we finish together“.

2) Není parkour nebezpečný?

Každý sport či disciplína, a tedy i parkour, s sebou samozřejmě nese jisté riziko zranění. U parkouru však toto riziko není o nic větší než např. u fotbalu či hokeje. Ba právě naopak! Z vlastních zkušeností hodláme tvrdit, že parkour je daleko bezpečnější než již zmiňované sporty. Jištěním a postupným tréninkem (nácvik technik probíhá postupně a nejprve vždy na úrovni země) se snažíme možnost zranění omezit na minimum. Běžným „parkourovým zraněním“ je lehká odřenina, vážnější zranění se však vyskytují jen ojediněle.

3) Nejedná se v případě parkouru o vandalismus?

Nejedná. Při tréninku se maximálně snažíme respektovat prostředí, ve kterém trénujeme. Byli bychom sami proti sobě, kdybychom si ho ničili. Naopak se o své prostředí staráme a pořádáme akce, při kterých kupříkladu opravujeme překážky nebo čistíme místa, na kterých trénujeme.

4) Mohou se parkouru věnovat i ženy?

Samozřejmě, parkour je dostupný všem. I když je v Česku trénujících žen poskrovnu, ve světě jsou ženy nedílnou součástí parkourových komunit. Při tréninku je však vhodné dbát na anatomické a fyziologické rozdíly mezi muži a ženami a trénink si tedy vhodně přizpůsobit. Obecně platí, že ženy se v parkouru více zaměřují na estetiku pohybu, kreativitu a gymnastické prvky, zatímco muži spíše na klasické „silové“ pojetí parkouru.

Více zjistíte přímo na stránkách parkouristů Add Lead.

Ceny a časy tréninků v Bílovci v malé tělocvičně na GMK:
6-9 let,  čt 15 - 16 h, cena 1600 Kč/pololetí
10-13 let, čt 16:15 - 17:45 h, cena 2100 Kč/pololetí