PROJEKT KRUHY

 

Pokud patříte k sólo-rodičům, měli byste právě teď zbystřit!
Rádi bychom vám totiž představili projekt, který u nás nově zakotvil a do kterého jste i vy srdečně zváni.
 

Jde o MOTIVAČNÍ SEMINÁŘE pro rodiče,

 
kteří se chtějí posunout ve svém životě dál, získat tolik informace od zkušených koučů a terapeutů, ale i od jiných lidí, kteří se ocitli v podobné roli.
Na projektu KRUHY spolupracujeme se společností GAUDE, z.s., která tento projekt koordinuje.
 
Jedná se o projekt OPZ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000723 Kruhy financovaný z prostředků ESFCR.
 
Kdo se jej může zúčastnit?  
Všichni rodiče, kteří zůstali sami se svými dětmi - mohou být před, během nebo po rozvodu, nesezdaní, ovdovělí anebo zůstali sami z jiných důvodů. Ti mají účast ZDARMA.
Ostatní rodiče či zájemci mají semináře zpoplatněny částkou 200 Kč za jeden seminář.
 
Jaká je náplň? 
Semináře jsou určeny pro skupiny max 10ti osob a budou zde probírány stěžejní témata týkající se rodičů, financí, osobního rozvoje.
 
Co ještě nabízíme? 
V rámci projektu je možné se osobně sejít s koučem, právníkem či jiným lektorem seminářů, tyto služby jsou pro cílovou skupinu také zdarma.
Zdarma je zajištěno i hlídání dětí v místě konání.
 
Jak dlouho celý projekt trvá?
1 skupina se bude scházet 3 měsíce každý pátek od 16 do 20 hodin. V případě, že se nebude moci daného semináře zúčastnit, je nutné se omluvit předem.
 
Kde získám informace? 
Telefonicky: 604 365 587 nebo mailem: jarkanemcova@klub-inspirace.cz

Rozpis jednotlivých lekcí:

19.01.2018Tereza Juchelková - Sebevědomí
26.01.2018Tereza Juchelková - Potřeby a jejich naplňování I
02.02..2018Tereza Juchelková - Potřeby a jejich naplňování II
09.02.2018Martina Martušková - Finance
16.02.2018Kateřina Cilečková - Rodinné právo
23.02.2018Tereza Juchelková - Konflikty a jejich řešení
02.03.2018Gabriela Pilchová - Personalistika
09.03.2018Tereza Hoffmannová - Rodičovské kompetence
16.03.2018Tereza Juchelková - Trh práce
23.03.2018Martina Martušková - Time management
30.03.2018Iva Zajíčková - Co od nás potřebují naše děti
13.04.2018Tereza Juchelková - Komunikace

Více o lektorech na: www.spolecnost-gaude.cz