CENÍK POHYBOVÝCH AKTIVIT

1 vstup 80 Kč
10 vstupů 750 Kč
20 vstupů 1400 Kč
30 vstupů 1950 Kč
Individuální cvičení pro těhotné 250 Kč

V případě koupi vstupové permanentky je možné navštívit jakoukoliv pohybovou aktivitu nabízenou klubem.
Je třeba si ale předem rezervovat místo na danou lekci v sekci Rezervace.

Na lekci je možné se přihlásit nejpozději 1 h a odhlásit nejpozději 5 h před začátkem lekce.

Stálé rezervace jsou poskytovány pouze po zakoupení permanentky a jsou platné po dobu její platnosti.

Permanentky jsou přenosné pouze v rámci rodič - dítě, v ostatních případech jsou nepřenosné a jsou platné 1 rok od jejich zakoupení.

Ceník je platný od 1. 9. 2017.