ROLE V RODINĚ A PARTNERSKÁ KOMUNIKACE

Zaměření semináře:

Je důležité domluvit si role v rodině?
A jaký je jejich význam pro děti a rodinné klima?
A co pravidla a atmosféra komunikace, vedení rozhovoru, přijímání kompromisů a win - win dohod?

Datum konání: 24.1.2018 od 16h v Klubu Inspirace
Cena:
do 31.12.2017  200 Kč
od 01.01.2018  230 Kč
v den konání    250 Kč

Lektor: Mgr. Jiří Halda

Mgr. Jiří Halda
Mgr. Jiří Halda
speciální pedagog a personální poradce

Zaměřuji se především na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení. V personálním poradenství se specializuji na vztahy, vnitřní ladění a osobnostní náhled. Jsem zneklidněn rozpadem pravidel ve výchově, ve vztazích a v rozbředávání motivace lidí dělat cokoliv v životě s chutí a snažím se být v tomto oboru prospěšný. Jsou to obory, které se vzájemně doplňují. Jsem vášnivý, ale nedostatečně nadaný kytarista, průměrný, ale snažící se manžel a mým hlavním koníčkem je kombinace válení a povalování 🙂