PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Název a termín táboru*
Den pobytu dítěte na táboře*
Jméno dítěte*
Příjmení dítěte*
Bydliště dítěte*
Rodné číslo dítěte*
Zdravotní pojišťovna dítěte*
Věk dítěte
Kontaktní e-mail*
Jméno zákonného zástupce*
Příjmení zákonného zástupce*
Ulice*
Město*
PSČ*
Telefon zákonného zástupce*
Firma (v případě, že chcete tábor hradit přes firmu nebo z firemních benefitů)
Sídlo firmy
IČO