16 MALIČKOSTÍ,
NA KTERÉ BYCHOM NEMĚLI ZAPOMÍNAT PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ

Tato přednáška o výchově dětí volně navazuje na lednové setkání s uznávaným speciálním pedagogem a personálním poradcem Mgr. Jiřím Haldou, který má letité praktické zkušenosti v práci ve školství a v několika oblastech poradenství. Ve své práci se nejvíce zaměřuje na problematiku výchovy dětí, předškolní zralost a na procesy učení. V personálním poradenství se specializuje na vztahy, vnitřní ladění a osobnostní náhled.

Tentokrát si s námi bude Jiří Halda povídat o emočním a sociálním vývoji a potřebách dítěte předškolního věku a o nejdůležitějších klíčových obdobích v jeho vývoji. Včasné rozpoznání a také naplnění určitých potřeb u dětí, učiní nejen spokojené dítě, ale také spokojeného rodiče. V přednášce se zaměří na 16. zdánlivých maličkostí, na které bychom neměli zapomínat při výchově dětí. Po skončení přednášky bude vyčleněn také čas na pokládání vašich dotazů a na společnou diskuzi k přednášené problematice.

Datum konání: 19.11.2018 od 16h v Kině Radost v Bílovci
Cena: do 15.10.2018 200 Kč, do 15.11.2018 250 Kč, poté 300 Kč 

Mgr. Jiří Halda
Mgr. Jiří Halda
Učitel, speciální pedagog, logoped, lektor, diagnostik

„Jsem zneklidněn rozpadem pravidel ve výchově, ve vztazích a v rozbředávání motivace lidí dělat cokoliv v životě s chutí a snažím se být v tomto oboru prospěšný“. Je absolventem Pedagogické fakulty v Hradci Králové a Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1993 - 2006 působil jako učitel a speciální pedagog na základních a speciálních školách a v Pedagogicko-psychologické poradně v Olomouci. Od roku 2006 působí jako lektor, diagnostik, intervent a personální poradce. V současnosti je také členem vědecké rady DAP SERVICES, která se zabývá inovativními přístupy v oblasti objasňování individuálního i skupinového myšlení či měření postojů.