PARTNER JAKO ZRCADLO

Partner jako zrcadlo - Dvě strany jedné mince - dvě půlky problému, jedna u muže a druhá u ženy.

Jedno bez druhého totiž nemůže být.

Věčné téma … vztahy.
Partner není někdo, kdo Vám chce ublížit, bez koho nemůžete žít, nebo kvůli komu se musíte obětovat. Každý Váš partner i jakýkoliv jiný vztah je zrcadlo Vás samotných.
Nejde o to, co Vám dělají druzí, ale jde o to, jak vy na to reagujete!
Když pochopíte, co Vám druzí lidé zrcadlí, přestanete se na ně zlobit.

Seminář se bude konat dne 11.3.2019 od 17 do 19 h

Cena 200 Kč

Mgr. Renáta Cholevíková

lektorka
Věnuji se naplno poradenství v oblasti mezilidských vztahů s použitím Kineziologie, poradenství Feng shui pro náš domov a naše vztahy, Montessori kurzům a Přednáškám pro rodiny. K současnému povolání mi velmi pomohla práce etopeda, kde jsem pracovala s rodiči i dětmi a viděla jejich světy z obou úhlů. Dnes již vidím i ty spojitosti a umím v nich číst. Pomáhám najít společnou cestu k vzájemnému pochopení a lásce. Ve vztazích je však potřeba rozvinout dva důležité aspekty.... umění naslouchání a umění komunikace. Pokud lidé pochopí princip vztahů, dokáží se osvobodit od svého osobního dramatu a dokáží uvidět druhé, jako svoje vlastní zrcadla a tím také cestu k sobě samému, nastane ve vztazích větší porozumění, ochota růst a pracovat na sobě.